Textová verze
Read this page in English
 Tisk | Poslat emailem| Přidat do oblíbených
British Council Czech Republic

UŽITEČNÉ ODKAZY:

 Souhlas rodičů – povinné fotografování

 Informace pro zaregistrované kandidáty

 REGISTRACE PRO INSTITUCE

Cambridgeské zkoušky

Zkoušky Cambridge English patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. Rozlišujeme pět úrovní náročnosti.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak se zaregistrovat, jaké jsou termíny zkoušek a poplatky, podívejte se na tento odkaz.
Více informací
SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA ZKOUŠKU

Pro uchazeče se speciálními požadavky na průběh zkoušky, jako jsou například kandidáti se sluchovými nebo zrakovými poruchami či specifickými poruchami učení, jsme schopni zajistit speciální průběh zkoušky (včetně upravených materiálů).
Více informací

Všeobecná angličtina
Obchodní angličtina
Jsou pro vás dobré komunikační schopnosti při plnění profesních cílů zásadní? Cambridge Business English Certificate (BEC) vám pomůže uspět.
Více informací
Angličtina pro právníky
ILEC je mezinárodně uznávaná zkouška z právnické angličtiny pro ty, kdo chtějí prokázat svou schopnost komunikovat ústně i písemně s právnickými klienty a odborníky doma i v zahraničí.
Více informací
Finanční angličtina
ICFE je mezinárodně uznávaná zkouška dokládající, že jste schopni používat anglický jazyk efektivně a dorozumět se v prostředí mezinárodních financí a účetnictví
Více informací
Zkoušky pro děti a mladší teenagery

Zkoušky potvrzují, že děti se dobře učí, mají-li pocit, že jsou úspěšné a něco dokázaly. I vaše dítě se může zdokonalit v celé řadě dovedností.
Více informací

FAQs
Máte nějaké otázky? Podívejte se na tento odkaz, kde naleznete mnohé odpovědi.
V DEN ZKOUŠKY
Zde se dozvíte důležité informace vztahující se ke dni vaší zkoušky, např. kdy na zkoušku přijít, co si s sebou přinést atd. Více informací.
Výsledky a certifikáty
Zde zjistíte, kdy budou k dispozici výsledky vašich zkoušek a kdy k nám dorazí certifikáty. Neváhejte nás kontaktovat pro další informace.
Více informací

Jak korespondují cambridgeské zkoušky ze všeobecné angličtiny se standardy Common European Framework?


CEF úroveň
Odpovídající
Cambridgeská zkouška
C2 – Mastery CPE
C1 – Effective operational proficiency CAE
B2 – Vantage FCE
B1 – Threshold PET
A2 – Waystage KET
A1 – Breakthrough

The United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities.
A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland)
Our privacy and copyright statements.
Our commitment to freedom of information. Double-click for pop-up dictionary.

 Positive About Disabled People