Text only English
 Argraffu’r dudalen hon | E-bostio’r dudalen hon| Ychwanegu at ffefrynnau
Amdanom Ni
Byddwn yn cysylltu pobl â chyfleoedd dysgu a syniadau creadigol o Gymru, er mwyn adeiladu cydberthynasau parhaol ar draws y byd.
Sut allwn ni helpu?
Beth sy’n digwydd?
Erasmus+
Mae'r British Council mewn partneriaeth â Ecorys UK, yn rheoli rhaglen addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon newydd yr Undeb Ewropeaidd, Erasmus +.
Cysylltiadau Drwy Chwaraeon
Ym mis Hydref 2013, aeth 16 o fyfyrwyr a 4 aelod o staff o ddau sefydliad Addysg Bellach yng Nghymru ar ymweliad â Seland Newydd fel rhan o fenter beilot gan British Council Cymru. Cysylltiadau Drwy Chwaraeon

Starless and Bible Black
Rydym yn arwain y gwaith o gydlynu a datblygu Starless and Bible Black, sef y rhaglen ryngwladol i ddathlu Canmlwyddiant Dylan Thomas
Gallai astudio yn y DU gostio llai na’r disgwyl, yn arbennig os ystyriwch wir werth cymhwyster a enillwyd yn y DU.
Mae gennym nifer o ddolennau defnyddiol i’ch helpu dysgu Saesneg.
Os carech gael mwy o wybodaeth am unrhyw ran o’n gwaith, os gwelwch yn dda peidiwch petruso cyn cysylltu â ni.
Sefydliad rhyngwladol y Deyrnas Unedig ar gyfer cysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol.
Elusen gofrestredig: 209131 (Lloegr a Chymru)
SCO37733 (Yr Alban)
Ein datganiadau ar breifatrwydd a hawlfraint.
Ein hymrwymiad i ryddid gwybodaeth.
 Positive About Disabled People