Text only English
 Argraffu’r dudalen hon | E-bostio’r dudalen hon| Ychwanegu at ffefrynnau
Addysg Uwch
Next Generation UK

Mae ymchwil y Next Generation UK yn archwilio cyfleoedd a sialensiau, cymhelliant a rhwystrau israddedigion y Deyrnas Unedig mewn perthynas ag ymrwymiad rhyngwladol. Mae’r ymchwil a gynhaliwyd gan YouGov yn cynnwys adolygiad o lenyddiaeth, pedwar grŵp ffocws ac arolwg ymysg 1000 o israddedigion ym mhrifysgolion y Deyrnas Unedig. Cafodd ei gwblhau ym misoedd Ebrill a Mai 2011. Comisiynwyd yr ymchwil gan y British Council, mae’n edrych ar yr hyn mae myfyrwyr yn ei feddwl am faterion byd-eang fel llafur cynyddol a symudedd myfyrwyr, newid hunaniaeth ddiwylliannol a newidiadau i’r cydbwysedd geo-wleidyddol ac economaidd rhwng gwledydd.

Mae’r adroddiad llawn ar gael yma.

Sefydliad rhyngwladol y Deyrnas Unedig ar gyfer cysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol.
Elusen gofrestredig: 209131 (Lloegr a Chymru)
SCO37733 (Yr Alban)
Ein datganiadau ar breifatrwydd a hawlfraint.
Ein hymrwymiad i ryddid gwybodaeth.
 Positive About Disabled People